menu

künstler

 • Andrea
  Kim

  violine

  bio • Priya
  Mitchell

  violine

  bio • Francesco
  Sica

  violine

  bio • Karolina
  Weltrowska

  violine

  bio • Miyuki
  Saito

  viola

  bio • Pejun
  Xu

  viola

  bio • Julian
  Arp

  violoncello

  bio • Claude
  Frochaux

  violoncello

  bio • Susanna
  Moncayo

  mezosopran

  bio • Katya
  Apekisheva

  klavier

  bio • Irina
  Botan

  klavier

  bio • Julia
  Okruashvili

  klavier

  bio • Misha
  Loewenberg

  rezitation

  bio • Norbert
  Scheewe

  gitarre

  bio • Matias
  Gonzalez

  bandoneon

  bio/